Hem

Välkommen till Yrkesakademin i Österbottens webbplats för projektet "Energihus i praktiken". Vi på Yrkesakademin i Närpes bygger ett lågenergihus under tiden 1.5.2011-31.5.2013 och du kan följa med på denhär sidan hur bygget avancerar. Vi vill också sprida de kunskaper som vi får under byggets gång åt alla som är intresserade, så kom gärna igen och titta vad nytt vi upptäckt !

Vi kommer att bygga ett sk. passivhus d.v.s. ett hus som behöver verkligt lite energi för uppvärming. Se här för mer information om passivhus. Det blir det första passivhuset som byggs i Österbotten och det första passivparhuset i Finland som certifieras !