Monthly Archives: September 2011

Isoleringstillverkare

Isoleringstillverkare kontaktas. Vi undersöker olka alternativ för att kunna hitta en optimal lösning. Det gäller också att ta i beaktande att monteringen skall vara så lätt som möjlig för att kunna garantera kvaliteteten.

Grunden plintar

Grunden muras upp efter att platta fått torka.Läs mera

Grunden

Grunden gjuts. Enligt projektplan skall vi bygga huset på stället men eftersom monteringen sker i så fall i andra hälften av november och december så besluter vi att göra stommen som element för att snabba upp själva monteringen på plats. Allt för att undvika att stommen utsätts för fukt. Alternativet skulle ha varit att monteraLäs meraLäs mera