Monthly Archives: January 2012

web sidor

Nu är den live ! Websidan med information och bilder om vårt projekt. Vi startar med den svenska sidan och kommer de närmaste veckorna med finska och engelska sidor.

Värmesystem

Vi har ett planeringsmöte och betämmer att inte gå in för golvvärme då golven kommer att vara varma ändå. Vi går in för radiatorer då detta sytem regerar snabbare än golvvärme och på detta sätt sparar energi. Vi sätter dessutom in ett ventilationsaggregat för båda lägenheterna och en kylfläktkonvektor för att vara på den säkraLäs mera

Fönster

Vi har som ett alternativ att montera de stora fönstren mot söder direkt i karmen. Aalto universitetet gjorde så i deras experimenthus “Luukko” för något år sedan. Vi är i kontakt med Kimmo Lylykangas från Aalto för att få veta hur de gjorde och de är villiga att vara med och vidareutveckla konceptet.