100 personer på Energy and Buildings-seminarium

100 personer på Energy and Buildings-seminarium

Energy and Buildings-seminariet hölls i Gloria kongresscenter i Vasa den 21.3.2013 och lockade en publik på ca. 100 personer. Energihuset i praktiken hade en mycket framträdande roll då Sören Öhberg presenterade projektet inför en entusiastisk åhörarskara.
100 personer på energy and buildings-seminarium