Tag Archives: PHPP

Kontroll av PHPP beräkningar

Vi åker till Köpenhamn för att gå igenom våra PHPP beräkningar med passivhusexperten Sören Pedersen på passivhus.dk. Sören har bott några år i Finland och pratar finska men vårt mötesspråk är “skandinaviska”. Ett mycket bra möte, vi fick klargjort en hel del och fick en bra kontakt i Sören Pedersen.
Köpenhamn

Sören och Sören funderar på PHPP beräkningen av vårt projekt