Tag Archives: Vasek

Besök av VASEK

Vi fick besök av en exkursion från VASEK, dvs Vasa regionens utvecklingsbolag och vi berättade om projektet i allmänhet och passivhus i synnerhet. Efteråt hakade vi på och besökte bostadsmässan i Tammerfors, där ca 10 hus av 30 kan klassas som lågenergihus dvs trenden är helt klart att passivhusbyggande (lågenergihusbyggande) är på stark frammarsch.
Länk till VASEKs sidor